Najnowszy

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa  Aldona Marchwiak.  Wspólnie z gronem trenerów przygotowujemy  szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia techniczne , handlowe dla menedżerów,

Czytaj więcej...
Losowy

Specjalne promocje

Zasady treningu sportowego / medycyny sportowej - wprowadza techniki zapobiegania, rozpoznawania, oceny, leczenia, leczenia i rehabilitacji urazów sportowych..

Czytaj więcej...

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Uprzejmie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z najbliższych kursów: Jak kultura wpływa na komunikację - konferencja branżowa, hotel „Jaskółka” w Szklarskiej Porębie, instru

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Razem z Fundacją Training Projects uprzejmie zachęcamy do udziału w akcji „Wolontariat pracowniczy”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzienną sz

Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia międzynarodowe

Wyjazdy i panele badawcze W ostatnich kilku latach nasi trenerzy wzięli udział w poniższych sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach zagranicznych: Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 20

Dotacje - środki publiczne na szkolenia

Lista wniosków, które dostaną subwencję w tym kwartale:

Unowocześnienie modeli B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Wszechstronne unowoczesnienie procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu zdalnego typu B2B.

Budowa e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem unikatowego modułu do rozpoznawania mowy

Budowa i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne zaprojektowanie w pełni kompleksowej platformy B2B, automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy FOZ i przedsiębiorstwami związane z audytem strony/witryn firmowych i benchmarku branżowego

DM PLATFORM opracowanie nowoczesnej i praktycznej platformy automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu monitoringu i analizy poziomu cukru dla społeczności cukrzyków w Polsce

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

FNTS.pl Fotograf Na Twój Ślub - zaprojektowanie platformy automatyzacji i optymalizacji procesu przygotowywania albumów z sesji ślubnych oraz komunikacji z fotografami|Innowacyjne e-usługi przetwarzania mowy firmy VOICE LAB: e-odszumianie, e- rozpoznawanie (zamiana mowy na tekst), e-formularz głosowy, podyktujSMS, e-informacje dla osób niepełnosprawnych

Kompleksowe połączenie modelu SAP spółki Drabpol z systemami księgowo-finansowymi dostawców, odbiorców i SERWISÓW w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, Wynajem i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Modulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Stworzenie, implementacja i zaimplementowanie od a do Z aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami Krokus Sp. J.

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez Dzierżawienie i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Stworzenie od nowa do oferty nowych produktów

Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przygotowanie Planu Rozwoje Eksportu dla PABEMII sp. z o.o. zawierającego analizę pozycji spółki pod względem konkurencyjności oraz wskazanie rynków docelowych dla działalności eksportowej (rynek włoski, bułgarski, rumuński i rynki skandynawskie), wskazanie wymogów warunkujących wejście na dane rynki i wskazanie działań niezbędnych do podjęcia działalności eksportowej na wybranych rynkach.

Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach

Stworzenie i promocja nowoczesnej i praktycznej e-usługi - adaptacyjnego testu psychometrycznego, badającego poziom zdolności poznawczych, administrowanego drogą internetową.

Opracowanie nowoczesnej i praktycznej e-usługi Wirtualnej Szkoły Tańca dla osób zainteresowanych nauką i rozwojem umiejętnosci tanecznych przy pomocy osobistego trenera

Stworzenie teleinformatycznego serwisu do kompleksowej obsługi wszystkich modeli bhp w firmach , w tym samodzielnego generowania i zarządzania dokumentacją bhp.

Wdrożenie internetowej platformy umożliwiającej udostępnianie, rezerwację czasu antenowego oraz zarządzanie treścią prezentowaną na wyświetlaczach cyfrowych.

Stworzenie platformy internetowej pełniącej funkcję narzędzia do skutecznego wybierania najlepszych ofert środków i sposobów dezynfekcji i higieny a także będącej największą i kompletną bazą danych o preparatach, urządzeniach i metodach dezynfekcji.|Zaprojektowanie serwisu mobilnego, na którym zostanie udostępniona e-usługa Selling4Results kompleksowo wspierająca rekomendacjami złożone procesy sprzedaży

Zaprojektowanie procesu internetowego do zarządzania hostelami wraz ze zintegrowanym silnikiem rezerwacyjnym oraz portalem rezerwacyjnym o unikalnej konstrkucji.

Tworzenie i wdrożenie elektronicznej wymiany danych oraz informacji w celu poprawy współpracy z partnerami oraz konkurencyjności na rynku NZOZ Panaceum z Rumi.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnejdla innowacyjnych katalizatorów rutenowych przeznaczonych do stosowania w metatetycznych polimeryzacjach.

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn. przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Zaimplementowanie od podstaw automatycznego systemu B2B - Biznesowy Integrator Firmowy umożliwiającego rozwój współpracy pomiędzy firmą KEREL a przedsiębiorstwami kooperacyjnymi.

Wdrożenie telekomunikacyjnego systemu klasy B2B w postaci elektronicznej Platformy współpracy z partnerami integrującej świadczenia oferowane przez uczestników systemu.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego modelu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa|Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B integrującego systemy przedsiębiorstwa Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Wdrożenie platformy B2B wspomagającej zarządzanie obszarem finansowo-księgowym i połączenie jej z rozwiązaniami Partnerów w celu stworzenia w pełni kompleksowego rozwiązania w zakresie komunikacji, zarządzania i informacji zarządczej.

Wdrożenie modelu B2B integrującego systemy informatyczne Wnioskodawcy i firm Partnerskich w celu automatyzacji procesów sprzedażowych i magazynowych.

Wdrożenie systemu elektronicznej realizacji modeli sprzedażowych, zakupowych i rozliczeniowych z partnerami kolejnym etapem rozwoju Athletic sp. z o.o.

Wdrożenie w ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. systemu KARINA do automatyzacji procesów biznesowych związanych z outsourcingiem specjalistów IT na potrzeby projektów telekomunikacyjnychv

Wrożenie własnej calkowicie nowatorskiej technologii produkcji opakowań na kremy w technologii cienkiej ściany z wykorzystaniem modeli wtrysku i wtrysko rozdmuchu z rozciąganiem

Wsparcie na uzyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu”

Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających PO IG w 2007 i 2008 roków i kosztów posiedzeń komisji konkursowych.

Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowejwynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym


Tagi: