Najnowszy

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa  Aldona Marchwiak.  Wspólnie z gronem trenerów przygotowujemy  szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia techniczne , handlowe dla menedżerów,

Czytaj więcej...
Losowy

Kursy uczelniane – wyjazdy do Stanów

Nasza kadra przygotowuje warsztaty i certyfikacje standaryzacyjne dla studentów przeprowadzających się do Stanów Zjednoczonych lub Anglii. Pozwalaja one na zgodną z dyrektywami aplikacje do tamtejszej zawodowej placówki edukacyjnej. W ostatnich miesiącach prowadziliśmy m.in. poniższe programy: Formalna definicja pr

Czytaj więcej...

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Uprzejmie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z najbliższych kursów: Jak kultura wpływa na komunikację - konferencja branżowa, hotel „Jaskółka” w Szklarskiej Porębie, instru

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Razem z Fundacją Training Projects uprzejmie zachęcamy do udziału w akcji „Wolontariat pracowniczy”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzienną sz

Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia międzynarodowe

Wyjazdy i panele badawcze W ostatnich kilku latach nasi trenerzy wzięli udział w poniższych sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach zagranicznych: Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 20

Kursy dla uczniów – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Nasza kadra przygotowuje seminaria i notyfikacje standaryzacyjne dla nastolatków przeprowadzających się z opiekunami prawnymi do USA lub Wielkiej Brytanii. Pozwalaja one na uznawaną przez instytucje edukacyjne relokację do docelowej jednostki nauczania szkolnego. W tym semestrze realizowaliśmy m.in. tu wymienione programy: 

Definicja programów nr O84/UK:

Forensic Speech-Inclusive oferuje studentom możliwość uczenia się, jak skutecznie wykorzystywać umiejętności mówienia w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Studenci uczą się takich umiejętności jak logika i rozumowanie, organizacja myśli i materiałów pomocniczych oraz efektywna prezentacja głosu i ciała. Często połączone z programem pozaszkolnym, Warsztaty te wprowadzają uczniów w liczne publiczne wystąpienia i uczą się metod, celów i stylów różnych wydarzeń (np. Debata publiczna, debata Lincolna-Douglasa, mówienie na temat ekspozytorów, audycja radiowa, ustne interpretacja i interpretacja dramatyczna). Udział w konkursie jest zachęcany, ale nie zawsze jest wymagany.

Definicja kursów nr D94/UK:

Wprowadzenie do seminariów teatralnych zapewnia przegląd sztuki, konwencji i historii teatru. Chociaż Szkolenia czasami zawierają ćwiczenia empiryczne, kładą nacisk na uczenie się o teatrze, a nie o wydajności. Tematy zajęć zawierają jeden lub więcej z następujących elementów: podstawowe techniki działania, główne osiągnięcia w literaturze dramatycznej, główni dramatopisarze, ewolucja teatru jako tradycji kulturowej i krytyczne uznanie sztuki.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr O39/UK:

Kompleksowe Programy rządu USA przedstawiają przegląd struktury i funkcji rządu USA i instytucji politycznych oraz badają zasady konstytucyjne, koncepcje praw i obowiązków, rolę partii politycznych i grup interesu, a także znaczenie uczestnictwa obywatelskiego w demokratycznych proces. Seminaria te mogą badać strukturę i funkcję władz państwowych i samorządowych i mogą obejmować pewne tematy gospodarcze i prawne.

Opis programów nr H76/UK:

Kursy języka obcego (przedszkola) angażują uczniów w zajęcia odpowiednie dla rozwoju, aby zdobyć umiejętności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) niezbędne do komunikowania się w obcym języku. Treści merytoryczne zazwyczaj zawierają pewne wprowadzenie do innych kultur. Konkretna zawartość zależy od standardów stanowych dla przedszkola.

Formalna definicja programów nr F78/UK:

Kursy muzyczne (przedszkolne) zapewniają odpowiednie dla rozwoju zajęć, aby umożliwić słuchaczom tworzenie i wykonywanie muzyki, słuchanie i reagowanie na muzyczne kompozycje oraz włączanie ich muzycznych doświadczeń do innych czynności i tematów. Konkretna treść kursu jest zgodna z istniejącymi standardami stanowymi dla przedszkola.

Definicja programów nr L38/USA:

Warsztaty indywidualnego / podwójnego sportu dostarczają abiturientom wiedzy, doświadczenia i okazji do rozwijania umiejętności w więcej niż jednej grze indywidualnej lub podwójnej (takich jak tenis, golf, badminton, jogging / bieganie, piłka do racquetball, itp.).

Formalna definicja kursów nr J98/UK:

Szkolenia tenisowe pomagają studentom rozwijać wiedzę, umiejętności i zdolności związane ze sportem w trybie pojedynków lub gry podwójnej w tenisa, w tym ujęcia (takie jak podania, uderzenia z przodu, uderzenia backhand i loby), punktowanie i strategia.


Tagi: