Najnowszy

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa  Aldona Marchwiak.  Wspólnie z gronem trenerów przygotowujemy  szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia techniczne , handlowe dla menedżerów,

Czytaj więcej...
Losowy

Kursy dla uczniów – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Nasza kadra przygotowuje seminaria i notyfikacje standaryzacyjne dla nastolatków przeprowadzających się z opiekunami prawnymi do USA lub Wielkiej Brytanii. Pozwalaja one na uznawaną przez instytucje edukacyjne relokację do docelowej jednostki nauczania szkolnego. W tym semestrze realizowaliśmy m.in. tu wymienione programy

Czytaj więcej...

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Zbliżające się szkolenia ogólnodostępne

Uprzejmie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z najbliższych kursów: Jak kultura wpływa na komunikację - konferencja branżowa, hotel „Jaskółka” w Szklarskiej Porębie, instru

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Razem z Fundacją Training Projects uprzejmie zachęcamy do udziału w akcji „Wolontariat pracowniczy”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzienną sz

Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia międzynarodowe

Wyjazdy i panele badawcze W ostatnich kilku latach nasi trenerzy wzięli udział w poniższych sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach zagranicznych: Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 20

Kursy uczelniane – wyjazdy do Stanów

Nasza kadra przygotowuje warsztaty i certyfikacje standaryzacyjne dla studentów przeprowadzających się do Stanów Zjednoczonych lub Anglii. Pozwalaja one na zgodną z dyrektywami aplikacje do tamtejszej zawodowej placówki edukacyjnej. W ostatnich miesiącach prowadziliśmy m.in. poniższe programy: 

Formalna definicja programów nr N99/USA:

Studia niezależne od zarządzania pożarami, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają uczniom zbadanie tematów związanych z zarządzaniem pożarem. Niezależne Programy mogą być okazją dla studentów do poszerzenia wiedzy specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności. Programy Fire Management-Workplace Experience zapewniają doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z zarządzaniem pożarem. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Programy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr J73/UK:

Kursy z zakresu rolnictwa, żywności i zasobów naturalnych - Workplace Experience zapewniają słuchaczom doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z rolnictwem, żywnością i zasobami naturalnymi. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Programy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr I43/USA:

Niezależne studia w zakresie systemów informacyjnych zarządzania, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają starszym dzieciom zapoznanie się z tematami związanymi z systemami informacji zarządzania. Niezależne studia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia profesjonalnych umiejętności specjalistycznej w danej specjalizacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Charakterystyka kursów nr K66/USA:

Seminaria Engineering-Workplace Experience zapewniają wszystkim zainteresowanym uczestnikom doświadczenie zawodowe w dziedzinie inżynierii. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Seminaria te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Definicja programów nr O34/UK:

Etyka w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych obejmuje standardy etyczne i kodeksy postępowania zawodowego dla funkcjonariuszy policji i innych osób pełniących funkcje publiczne. Tematy mogą obejmować użycie siły, gratyfikacje, zachowanie wewnątrz- i międzyagencyjne, uczciwość, etyczną konieczność należytego procesu oraz postępowanie na służbie i po służbie.

Formalna definicja programów nr K84/UK:

Kursy te badają konkretne tematy związane z egzekwowaniem prawa (takie jak wymiar sprawiedliwości dla nieletnich), zamiast dostarczać ogólne badania w tej dziedzinie.


Tagi: